Analyse (2022-2023)

De eerste stap: een grondige analyse van het projectgebied en alle plannen. Aan het eind leggen we onze ambities en uitgangspunten vast. Zo trekken we voorbereid naar de ontwerptafel.

We brachten het projectgebied gedetailleerd in kaart.

Gentspoort is een combinatie van meerdere projecten, onder andere Oude Dokken, Stationsomgeving Dampoort en de vertramming van buslijnen 70 tot 90. Voor alle projecten is er heel wat studie- en tekenwerk gebeurd. We bestudeerden alle bestaande plannen en studies.

In het projectgebied liggen heel wat kansen en knelpunten. Bestaande dossiers, plannen en analyses vulden we aan met inzichten van partners, onze ambtelijke stakeholders en experten. In de participatiefase toetsen we dit af aan de kennis van de Gentenaar zelf en van de Gentgebruiker. Waar nodig vullen we kansen en knelpunten samen aan, zo brengen we gezamenlijk alles in kaart.

Door het combineren van voorgaande opgedane kennis komen we tot een overzicht van uitgangspunten voor de verschillende straten en pleinen in het projectgebied.  Dit is de basis voor de opmaak van het ontwerp in de volgende fase.

Samen met de partners zetten we alle vaststellingen, ambities en overkoepelende uitgangspunten op papier. Dat doen we in het ambitiecharter. Dit wordt de leidraad van Gentspoort. Met de handtekening van alle belanghebbenden staan alle neuzen in dezelfde richting.