plek
spoor
tunnel

Denktank

Wat?

Gentspoort heeft een grote impact op de stad. De denktank overschouwt het hele proces en zoekt kansen om Gent helemaal op de rails te zetten. Zo zoeken we onder andere naar mogelijkheden op vlak van mobiliteit, toegankelijkheid, publieke ruimte en duurzaamheid. In de denktank gaat het niet over concrete ontwerpen. Die komen aan bod in de werkateliers.

In de denktank zitten vertegenwoordigers uit het Gentse middenveld, de adviesraden en individuele inwoners. 

 

Wie?

Deelnemen aan een denktank? Kandidaten konden zich tot en met 21 mei inschrijven op één van de infostands tijdens onze Gent Meerdaagse of op deze website. De inschrijvingen zijn intussen afgesloten. 

Belangrijk:  de eerste samenkomsten zijn op 1 en 13 juni voorzien. We vragen van de geselecteerde leden van de denktank wel het engagement om telkens aanwezig te zijn (1/6, 13/6 en nog te bepalen in november telkens van 19u-22u)

Selectieproces

Naast het Gentse middenveld en adviesraden nemen ook inwoners deel aan de denktank. Om de groep werkbaar te houden beperkten we de deelname tot 15 inwoners. Uit alle inschrijvingen werden 15 personen geselecteerd op basis van onderstaande criteria. Op die manier stelden we een diverse groep samen, wat belangrijk is om de verschillende meningen aan bod te laten komen. De selectie zelf gebeurde anoniem. 

Opgelet: de inschrijvingen voor de denktank zijn intussen afgesloten. 

Geselecteerden krijgen verdere informatie over bijvoorbeeld de locatie, volgende samenkomst en zo meer.  Toch nog meedenken over het ontwerp van de diverse zones van Gentspoort? Schrijf je in voor een van onze werkateliers.

 

Contactgegevens
Deze gegevens worden niet gebruikt voor de selectie, enkel om je te contacteren na de selectie.
Wat is je adres?
We gebruiken dit enkel om de geanonimiseerde selectie te doen en houden deze gegevens nadien niet bij.

Werkatelier

Niemand kent de Gentse straten beter dan de Gentenaren. Tijdens de werkateliers verzamelen we jullie slimme ideeën en kritische opmerkingen.