plek
spoor
tunnel

Hoe gaan we verder: van conceptontwerpen naar uitvoering

We werken volop aan het voorontwerp. De komende maanden is het aan de ontwerpers en
experts: de ontwerpers vertalen alle verzamelde input in het voorontwerp, ondertussen
buigen experts zich over verschillende technische onderzoeken. Beetje per beetje wordt
het project Gentspoort zo concreter en gedetailleerder.

Conceptontwerp: afgerond en voorgesteld
De conceptontwerpen zijn de eerste weergave van hoe het projectgebied er mogelijks zal uitzien in de toekomst. Dat zijn de ontwerpen die we toonden op de Gentspoortbeurs en die je ziet in de tweede editie van de infokrant. De conceptontwerpen zijn geen definitieve plannen, maar de basis voor het voorontwerp. Voor sommige locaties zijn er bovendien nog meerdere conceptontwerpen. Dan spreken we van alternatieven. Alle conceptontwerpen kwamen samen in de zogenaamde startnota.

Voorontwerp: hier werken we nu aan
De komende maanden werken we de plannen verder uit op basis van de conceptontwerpen en de startnota. Ook in deze fase gaan we stapsgewijs te werk. Eerst bestuderen we de openstaande alternatieven uit de startnota. Dat doen we in nauw overleg met alle partners. We gaan ook aan de slag met de ontvangen opmerkingen. Op die manier komen we samen tot één voorkeursoplossing. Die wordt momenteel verder uitgewerkt in een voorontwerp. Dat is een stuk gedetailleerder en technischer dan de conceptontwerpen. We denken ook al na over gebruik van materialen, uitvoeringsmogelijkheden en de fasering van de werken. Het volledige voorontwerp bundelen we in de zogenaamde projectnota. We verwachten dit af te ronden tegen eind 2025.

We maken ons klaar voor de werken
Tijdens de opmaak van het voorontwerp werken we ook al een paar stappen vooruit. We bekijken op welke manier de toekomstige aannemer zal worden aangesteld en stellen hiervoor de nodige documenten op. We denken ook al na over de uitvoering. We bekijken welke eisen we moeten stellen om de hinder tijdens de werken te beperken, voeren allerlei onderzoeken uit, en bereiden de omgevingsvergunningsaanvraag voor.   

Referentie- en definitief ontwerp
Zodra het voorontwerp is afgewerkt, beginnen we met het referentie-ontwerp. Daarin zit de technische informatie over het project. Op basis van dit ontwerp gaan we in dialoog met potentiële aannemers die de werken gaan uitvoeren. Met de informatie uit die gesprekken wordt het definitief ontwerp gemaakt. Daarmee gaan de aannemers verder aan de slag. 

Tijd voor vergunningen
Het definitief ontwerp vormt de basis om een omgevingsvergunning aan te vragen. Tijdens de aanvraag komt er ook een openbaar onderzoek, een periode waarin iedereen de kans heeft om alle plannen in te kijken en opmerkingen te geven.

Uitvoeringsplannen
De uitvoeringsplannen zijn de finale versie van de plannen. Ze worden gemaakt door de aannemer die de werken zal uitvoeren. Hierin zitten alle details die een aannemer nodig heeft om alles correct uit te voeren.

Wil je de hele tijdslijn van het project nog eens bekijken? Raadpleeg dan onze planningspagina.

Relevante nieuwsberichten

Ruim 60.000 infokranten over het project Gentspoort vallen deze week in de bus in de omgeving van het projectgebied.
Ruim 60.000 infokranten over het project Gentspoort vallen deze week in de bus in de omgeving van het projectgebied.