plek
spoor
tunnel

De Synthesenota is er

En ziet er ook nog eens flitsend uit. Afgelopen week overhandigden we de Gentspoort-boekdelen aan de stuurgroep van Gentspoort. Ze vormen samen de synthesenota van het project en geven een overzicht van de ambities en participatie-aanpak. Ook de kansen en knelpunten staan erin.

Nadat in april al het ambitiecharter in de vorm van boekdeel 1 verscheen, zijn nu ook boekdeel twee en drie klaar. Afgelopen week overhandigden we de integrale set aan de stuurgroep. In die stuurgroep zetelen verantwoordelijken van alle partners die deel uitmaken van Gentspoort: De Werkvennootschap, Stad Gent, De Lijn, Departement Mobiliteit & Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, NMBS, Infrabel, Farys, Aquafin en Synductis.  

Drie boekdelen
Het projectteam met De Werkvennootschap, studiebureau Sweco en communicatiebureau Connect sloegen de handen in elkaar om in de drie boekdelen alles over het tot nu toe gelopen proces te vervatten. Van de ambities, knelpunten en kansen tot de participatie-aanpak. Die samenvatting hoeft allesbehalve saai te zijn. Integendeel, ze nodigt uit tot lezen. De teksten zijn kort en vlot. Ze worden bijgestaan door tal van foto’s en duidelijk kaartmateriaal. Dat alles is overgoten met de typische Gentspoort huisstijl in aantrekkelijke kleuren.

Kansen en knelpunten
Boekdeel 2 zoomt in op de zes zones uit het projectgebied. Met veel kaart- en beeldmateriaal worden de kansen, knelpunten en uitgangspunten binnen elke zone kort maar krachtig beschreven. Die perspectieven vormen binnenkort de basis voor de ontwerpfase. “Voor het brede publiek lijkt het of Gentspoort nog maar net uit de startblokken schiet, maar achter de schermen is er al veel gebeurd. Studiebureau Sweco nam de studies en plannen uit het verleden grondig onder de loep. Het resultaat ervan lees je in boekdeel twee”, aldus Wouter Casteels, Algemeen Manager van De Werkvennootschap.

Belangrijke partners
Het derde en laatste boekdeel zet de participatie-aanpak centraal. Het is een bloemlezing van alle ideeën en suggesties die stakeholders gaven tijdens de meerdaagse en de werkateliers. Ook lichten de bovengenoemde partners erin toe welke van die suggesties ze wel of niet in het ontwerp meenemen. Mathias De Clercq, burgemeester van Stad Gent en voorzitter van de stuurgroep Gentspoort vindt het boekdeel belangrijk omdat Gentspoort over meer dan alleen infrastructuur gaat. “Het gaat in de eerste plaats om mensen die hier wonen en leven. Zij zijn de grootste kenners van hun buurt en ze zijn belangrijke partners om van Gentspoort een gedragen verhaal te maken.”

Ontdek alle boekdelen hier.    


Relevante nieuwsberichten

Kunstenaar Alice Martha tovert de Gentspoort-tram om tot een eerbetoon aan Gentse boegbeelden die strijden voor vrouwenrechten.
Gentspoort viert haar eerste verjaardag. Met integraal projectleider Frank Vanden Bulcke blikken we terug op het afgelopen jaar.