plek
spoor
tunnel

Frank Vanden Bulcke blikt terug op één jaar Gentspoort

Gentspoort viert haar eerste verjaardag. Met integraal projectleider Frank Vanden Bulcke blikken we terug op het afgelopen jaar.

Wat is jouw functie binnen Gentspoort?
“Ik werk bij De Werkvennootschap, de organisatie die haar schouders onder dit infrastructuurproject zet. Als integraal projectleider zorg ik ervoor dat het project vlot verloopt. Ik volg niet alleen het ontwerp op, maar ook de participatie, de communicatie, het budget en de algemene voortgang van het project.”

Heb je een persoonlijke band met het project?

“Absoluut. Ik ben zelf een trotse Gentenaar. Het grote voordeel daarvan is dat ik de stad zeer goed ken. Ik ben goed op de hoogte van wat er in de stad leeft, weet wat de mogelijkheden zijn en besef met welke uitdagingen we rekening moeten houden. Mijn verbondenheid met de stad geeft me een extra drive om met Gentspoort van Gent een nog mooiere, leefbaardere en vlotter bereikbare stad te maken.” 

Het is duidelijk dat je gelooft in de grote meerwaarde van Gentspoort.
“Dat klopt. Dit is een zeer belangrijk project voor de toekomst van onze stad. Veel mensen verplaatsen zich dagelijks in Gent. Dat zijn de Gentenaars zelf, maar ook de Gentgebruikers zoals studenten, toeristen en pendelaars die hier komen werken. We willen met het project hun verplaatsingen vlotter en veiliger laten verlopen. De stad is in transitie van een autogerichte stad in de jaren 90 naar een duurzame multimodale stad van de toekomst.”

“Toch is Gentspoort veel meer dan alleen mobiliteitsknopen ontwarren en ervoor zorgen dat mensen zich vlot van A naar B kunnen bewegen. We willen publieke ruimte teruggeven aan de Gentenaar. Het project heeft drie bouwstenen. In eerste instantie leggen we tien kilometer nieuwe tramlijnen aan. Daarnaast bouwen we twee tunnels onder Dampoort en Heuvelpoort en brengen we daarmee doorgaand autoverkeer ondergronds. Bovengronds komt er ruimte voor groen, voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Vanuit de derde bouwsteen herwaarderen we betekenisvolle plekken. Zo blazen we vergeten plekken, zoals het Sint-Annaplein en het Museumplein, nieuw leven in en werken we samen met de buurt om Gent nog mooier te maken.”

Wat is er in het afgelopen jaar gebeurd?
“De Gentenaar ziet nog geen resultaten op het terrein, maar we hebben wel al een stevige basis gelegd. Zo gingen we van start met de analysefase. Daarin bestudeerden we het projectgebied en alle plannen uit het verleden om zo dat projectgebied gedetailleerd in kaart te brengen. We vulden de analyses aan met inzichten van onze partners, ambtelijke stakeholders en experten. Zo zagen we de vele kansen in het projectgebied, maar, niet onbelangrijk, ook de knelpunten.”

“In april was er dan het publieke startschot van het project. Alle partners ondertekenden toen het ambitiecharter van Gentspoort. Dat charter is de leidraad van het project. Het zet niet alleen de ambities, maar ook alle vaststellingen en overkoepelende uitgangspunten op papier.”

“Daarna organiseerden we in de vorm van de “Gentspoort meerdaagse” meerdere infomomenten verspreid over de stad. Daarin maakten we Gentenaars en Gentgebruikers wegwijs in het project. Hen informeren was niet genoeg. Daarom zijn we daarna met de eerste participatiemomenten van start gegaan. Niemand kent de stad beter dan de mensen die er wonen en werken. Gentspoort moet dus vooral een ontwerp voor hen worden. We legden daarom alle resultaten uit onze onderzoeken aan hen voor. Met hun feedback daarop vulden we de kansen en knelpunten van het project verder aan.”

Waar kijk je naar uit in het tweede levensjaar van Gentspoort?
“Er staat nog heel wat te gebeuren. We werken in 2023 de analysefase verder af om dan aan de ontwerpfase te beginnen. In die fase maken we van een ruw schetsontwerp een steeds gedetailleerder ontwerp. Over een jaar zullen we een beter zicht hebben op hoe Gent er in de toekomst zal uitzien.”

“Bij elke stap betrekken we de mensen. In het voorjaar van 2024 staan er daarom nieuwe werkateliers op het programma. Als je nog samen met ons wil meedenken of je stem wil laten horen, kan dat in het komende projectjaar dus nog altijd.”

Wil je op de hoogte blijven, hou de website en Facebookpagina in de gaten en schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Relevante nieuwsberichten

Ruim 60.000 infokranten over het project Gentspoort vallen deze week in de bus in de omgeving van het projectgebied.
Ruim 60.000 infokranten over het project Gentspoort vallen deze week in de bus in de omgeving van het projectgebied.