plek
spoor
tunnel

Onderzoeken op het terrein

Terwijl de ontwerpers bezig zijn met het voorontwerp, starten experts op het terrein met allerlei onderzoeken. Begin 2024 werd het grondonderzoek opgestart . Deze zomer starten we onder meer met terreinonderzoek naar nutsleidingen en werken we verder aan het bomenonderzoek.

Nutsleidingen
Om het ontwerp van Gentspoort verder uit te werken is het noodzakelijk om precies te weten wat de ligging van kabels en leidingen onder de grond is. Dit is nodig omdat het projectteam zich anders baseert op oude, mogelijks niet actuele plannen. Voor het onderzoek naar nutsleidingen worden langsheen het volledige tracé proefsleuven uitgevoerd. Zo brengen de proefsleuven in kaart hoeveel ruimte de kabels en leidingen vandaag innemen. Op basis van deze gegevens kunnen verplaatsings- en vernieuwingswerken goed worden voorbereid.

Werkwijze en hinder proefsleuven
Het onderzoek naar nutsleidingen gebeurt aan de hand van smalle sleuven, die kort na het onderzoek weer gedicht worden. De hinder ten gevolge van deze onderzoeken zal beperkt zijn. Tijdens de uitvoering van de sleuven kan een vrachtwagen en/of graafmachine tijdelijk opgesteld zijn. Bij voetpaden en parkeervakken kan het voorkomen dat een stuk stoep, parkeerplaats of straat tijdelijk opgebroken wordt. In deze gevallen wordt de verkeerssituatie tijdelijk aangepast met behulp van de nodige signalisatie. De proefsleuf blijft na uitvoering gedurende een korte periode openliggen. Na het onderzoek wordt de zone hersteld in zijn oorspronkelijke staat. De werken worden gefaseerd uitgevoerd, dat wil zeggen dat we niet in het hele projectgebied gelijktijdig aan de slag zijn.

Bomenonderzoek
Met behulp van radaronderzoek worden op verschillende locaties boomwortels maximaal in beeld gebracht. Hiervoor rijdt een machine (ter grootte van een grasmachine) over het terrein. Wanneer de wortels onder de rijweg liggen, kan het nodig zijn ook daar radaronderzoek uit te voeren. Het radaronderzoek wordt waar nodig aangevuld met wortelonderzoek door middel van proefsleuven.

Meer over de technische onderzoeken kan je terugvinden op pagina 53 van de infokrant.

Relevante nieuwsberichten

Ruim 60.000 infokranten over het project Gentspoort vallen deze week in de bus in de omgeving van het projectgebied.
We zitten nu volop in de ontwerpfase. De komende maanden is het aan de ontwerpers en experts: de ontwerpers vertalen alle verzamelde input in het voorontwerp, ondertussen buigen experts zich over verschillende technische onderzoeken.